Shri Durga Saptashati Puja


First Chapter – “Medha Rishi ka Raja Suratha aur Samadhi ko Bhagawati ki Mahima Batate hue Madhu-Kaitabha-Vadhaka-Prasanga sunana”


Second Chapter – “Devataon ke Teja se Devi ka Pradurbhava aur Mahishasura ki Sena ka Vadha”


Third Chapter – “Senapatiyon sahit Mahishasura ka Vadha”


Fourth Chapter – “Indradi Devataon dwara Devi ki Stuti”


Fifth Chapter – “Devataon dwara Devi ki Stuti, Chanda-Munda ke Mukha se Ambika ke Rupa ki prashansha sunkara Shumbha ka unke pasa Duta bhejana aur Duta ka nirasha lautana”


Sixth Chapter – “Dhumralochana Vadha”


Seventh Chapter – “Chanda aur Munda ka Vadha”


Eighth Chapter – “Raktabija Vadha”


Ninth Chapter – “Nishumbha Vadha”


Tenth Chapter – “Shumbha Vadha”


Eleventh Chapter – “Devataon dwara Devi ki Stuti tatha Devi dwara Devataon ko Vardana”


Twelfth Chapter – “Devi Charitron ke patha ka Mahatmya”


 


Thirteenth Chapter – “Suratha aur Vaishya ko Devi ka Vardana”